Istnieje wiele sposobów podziału prawa.

  1. Podział na prawo publiczne i prywatne – jak już zostało wspomniane, to jeden z najbardziej podstawowych podziałów prawa, który opiera się na charakterze stosunków, jakie reguluje.
  2. Podział na prawo materialne i procesowe – prawo materialne reguluje konkretne prawa i obowiązki jednostek, natomiast prawo procesowe reguluje sposób rozstrzygania sporów związanych z tymi prawami i obowiązkami.
  3. Podział na prawo krajowe i międzynarodowe – prawo krajowe dotyczy stosunków wewnętrznych danego kraju, natomiast prawo międzynarodowe reguluje stosunki między państwami oraz międzynarodowe instytucje.
  4. Podział na prawo materialne cywilne, karne, administracyjne i inne – ten podział opiera się na różnych dziedzinach życia społecznego, które reguluje prawo.
  5. Podział na prawo powszechne i specjalne – prawo powszechne odnosi się do zasad i instytucji, które mają zastosowanie we wszystkich dziedzinach prawa, natomiast prawo specjalne reguluje określone, bardziej szczegółowe zagadnienia.
  6. Podział na prawo ustawowe i zwyczajowe – prawo ustawowe powstaje na drodze uchwalenia przez organy władzy państwowej, natomiast prawo zwyczajowe kształtuje się na podstawie obyczajów, tradycji i długoletniej praktyki społecznej.
  7. Podział na prawo wewnętrzne i zewnętrzne – prawo wewnętrzne dotyczy stosunków między osobami i instytucjami w ramach danego kraju, natomiast prawo zewnętrzne reguluje stosunki między różnymi krajami i międzynarodowymi organizacjami.

Te sposoby podziału prawa są tylko przykładami – istnieją inne kryteria i podziały, które mogą być stosowane w różnych kontekstach.

obrazek symbolizujący geotermię i prawo Previous post Prawo geotermalne
dwóch mężczyzn siedzących w gabinecie przy stole Next post Postępowanie spadkowe: krok po kroku