Prawo transportu drogowego w Polsce

Zakres prawa transportowego drogowego Prawo transportowe drogowe reguluje zasady przemieszczania się pojazdów po drogach publicznych, a także związane z tym obowiązki i prawa kierowców oraz...